Professionelle ydelser

Jeg tilbyder en komplet løsning, som er tilpasset netop dine og din virksomheds behov.

På forsiden har jeg nævnt nogle eksempler, men har du brug for hjælp til andre, ikke bogholderimæssige ting, så hold dig endelig ikke tilbage, for så kan vi måske finde en løsning på dette også. Jeg kan f.eks. hjælpe med skrivelser til offentlige instanser, korrekturlæsning og mindre danske/engelske oversættelser.

Tanken er, at du som kunde hos CD Regnskab har mulighed for at slippe papirarbejdet helt, såfremt dette er dit ønske.

Det gammeldags bogholderi er ineffektivt og idet jeg helst arbejder så effektivt som muligt, finder jeg i samarbejde med mine kunder frem til den bedste løsning, så min arbejdstid reduceres og dermed giver besparelser for mine kunder.
Jeg arbejder fra mit eget hjemmekontor. Vi lever i den digitale verden og derfor er det ikke vigtigt, hvor i landet du bor, så lad endelig ikke geografien holde dig tilbage.  Hvis afstanden ikke er for stor, er der selvfølgelig mulighed for, at jeg kan møde ind, men dette vil være i enkeltstående tilfælde – dette også for at effektivisere mit tidsforbrug.

Det er langtfra urealistisk at kunne reducere tidsforbruget i bogholderiet til kun at være op til en trediedel af, hvad det ellers plejer at være i din virksomhed.
Jo mere lydhør og frisk du er på at gøre brug af diverse hjælpende integrationer, desto mere overskueligt og velfungerende bogholderi vil du ende med at have – endda med betydeligt lavere udgifter end du måske hidtil har haft ift. bogholderiet.

Der kan aftales en fast pris pr. måned (pakkeløsning) eller der kan aftales en timepris med regning efter forbrug af tid.

Har du ikke selv et bogføringsprogram, benytter jeg e-conomic.

Betingelser:

Prisen for e-conomic vil blive opkrævet særskilt, såfremt du ikke allerede har det eller har et andet bogføringsprogram i din virksomhed.

Alle aftalte priser er ekskl. moms.

Betalingsbetingelser er 8 dage netto.

Fakturaer fremsendes gebyrfrit på mail.